Zadaci- grananje

Pr.1

Unesite realni broj a preko tastature, zatim proverite dl li je a >=0. Ako nije, izracunajte  apsolutnu vrednost unesenog broja. Dobiveni broj, koji je sigurno pozitivan, zaokružiti na prvi manji celi broj.


Unesi broj : 

Prvi manji celi je …

Resenje:

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

int main ()

{

     float a,rez;

     cout<<„Unesi broj:“;

     cin>>a;

     if (a<0)

     {

            a=abs(a);

     }

    a=floor(a);

    cout<<„Prvi manji celi je „<<a<<endl;     

      return 0;

}

Pr2.

Napravite program koji proverava dali je broj a paran ili neparan. Ako je paran ispisati njegov treci stepen, ako nije ispisati Broj je neparan?

Ispisite

Broj … je paran, a njegova treca potencija iznosi … ili

Broj … je neparan.

Resenje:

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

int main ()

{

     float i,rez;

     cout<<„Unesi broj:“;

     cin>>i;


    if (fmod(i,2)==0)

     {

            rez=pow(i,3);

            cout<<„Broj „<<i<<“ je paran, a njegov treci stepen iznosi“<<rez<<endl;

     }

     else

     {         

             cout<<„Broj „<<i<<“ je neparan.“<<endl;

     }

     return 0;

}

Pr3.

Unesite dva realna broja pa izračunajte i ispisitei njihov kolicnik i ostatak deljenja. Ako je djelitelj 0 ispisite odgovarajuću poruku. Ispis neka bude oblika:


Upisi djeljenik :
Upisi djelitelj :
… / … = … celih i … ostatka.
Provera: … * … + … = …
ili
Ne moze se dijeliti sa 0.

Resenje:

#include<iostream>

#include<cmath >

using namespace std;

int main()

{

       float a,b,ost,rez;

       cout<<„Upisi djeljenik:“;

       cin>>a;

       cout<<„Upisi djelitelj:“;

       cin>>b;

       if (b==0)

                 cout<<„Ne moze se dijeliti sa 0. „;

       else

       {

                 rez=a/b;

                 rez=floor(rez);

                 ost=fmod(a,b);

                 cout<<endl<<a<<„/“<<b<<„=“<<rez<<“ celih i “ <<ost<<“ ostatka.“;

                 cout<<endl<<„Provera: „<<rez<<„*“<<b<<„+“<<ost <<„=“<<rez*b+ost<<endl;

       }

       return 0;

}

  

Pr4.

Unesite  koeficijente kvadratne jednadcine, pa u zavisnost od njihove vrednosti izračunati i ispisati rješenja.
Napomena:

Važno je provjeriti vrednost koeficijenta a, ako je a=0, jednacina nije nije kvadratna.
Treba proveriti predznak diskriminante jer on određuje hoće li rešenja kvadratne
jednacine bit realni ili kompleksni brojevi. Ispis neka bude oblika:


Upisi koeficijent a:
Upisi koeficijent b:
Upisi koeficijent c:

Resenja su realni brojevi:
x1=… i x2=…
ili
Rjesenja su kompleksni brojevi:
z1=…+…i, z2=…-…i
ili
Ako je koeficijent a=0, jednacina nije kvadratna.

Resenje:

#include<iostream>

#include<cmath>

using namespace std;

int main()

{

        float a,b,c,x1,x2,pom1,xR,xi;

        cout<<„Upisi koeficijent a:“;

        cin>>a;

        cout<<„Upisi koeficijent b:“;

        cin>>b;

        cout<<„Upisi koeficijent c:“;

        cin>>c;

        if (a!=0)

        {

               pom1=b*b-4*a*c;

               if (pom1>=0)

               {                                 

                      x1=(-b+sqrt(pom1))/(2*a);

                      x2=(-b-sqrt(pom1))/(2*a);

                      cout<<„Resenja su realni brojevi x1= „<<x1<<“ i x2=“<<x2<<endl;

               }

               else

               {

                      xR=-b/(2*a);

                      xi=sqrt(-pom1)/(2*a);

                      cout<<„Resenja su kompleksni brojevi:“;

                      cout<<endl<<„z1=“<<xR<<„+“<<xi<<„i, z2= „<<xR<<„-„<<xi<<„i“<<endl;

               }

         }

         else

         {

                       cout<<„Ako je koeficijent a=0,jednadzba nije kvadratna“<<endl;

         }

         return 0;

}

PR 5.

Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice.

Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?

Rješenja:

#include <cstdlib>

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

float a, b, c; poc:

cout << „Unesite 3 pozitivna realna broja „;

cin >> a >>b >>c;

if (a<=0 || b<=0 || c<=0) goto poc; // operator OR – ||//

if (a+b>c && a+c>b && b+c>a)

if (a==b && b==c)

cout << „Jednakostranicni“ << endl;

else

if (a!=b && b!=c && c!=a)

cout << „Raznostranicni“ << endl;

else

cout << „Jednakokraki“ << endl;

else

cout << „Ne postoji trougao sa datim stranicama“ << endl;

system(„PAUSE“);

return EXIT_SUCCESS;

}

PR6.

Učitati 4 cela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i štampati ga.

Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i štampati ga.

Rešenja:

#include <cstdlib>

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a, b, c, d;

cout << „Unesite 4 cijela broja „;

cin >> a >>b >>c >>d;

if (a > 0 || b > 0 || c > 0 || d > 0)

cout << a*b*c*d << endl;

if (a < 0 || b < 0 || c < 0 || d < 0)

cout << a+b+c+d << endl;

if (a==0 && b==0 && c==0 && d==0)

cout << „Svi brojevi su nule! “ << endl;

system(„PAUSE“);

return EXIT_SUCCESS;

}

Pr7.

Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redosledu na ekran.

Rešenje:

#include <cstdlib>

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

float a, b, c; poc:

cout << „Unesite 3 razlicita realna broja „;

cin >> a >>b >>c;

if (a==b || b==c || a==c) goto poc;

if (a < b && b < c)

cout << a << “ “ << b << “ “ << c << endl;

if (a < c && c < b)

cout << a << “ “ << c << “ “ << b << endl;

if (b < a && a < c)

cout << b << “ “ << a << “ “ << c << endl;

if (b < c && c < a)

cout << b << “ “ << c << “ “ << a << endl;

if (c < a && a < b)

cout << c << “ “ << a << “ “ << b << endl;

if (c < b && b < a)

cout << c << “ “ << b << “ “ << a << endl;

system(„PAUSE“);

return EXIT_SUCCESS;

}

Pr.8. Napravite program koji ako unesete samoglasnik velikim slovima izdaje „Uneli ste samoglasnik“ u suprotnom “ Niste uneli ssamogladsnik„?

Rešenje:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

char s;
cout <<“ Unesite samoglasnik velikim slovima“<<endl;
cin >> s;

switch (s)
{
case ‘A’:
case ‘E’:
case ‘I’:
case ‘O’:
case ‘U’:
cout << „Uneli ste samoglasnik.“ << endl;
break;

default:
cout << „Niste uneli samoglasnik“ << endl;
}

system(„PAUSE“);

return 0;
}

Pr.8. Napravite program koji izdaje imena i prezimena ucenika MTKK31 ako unesete njihov redni broj?

Rešenje:

 

 

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s