Maturski radovi

Najbolji  maturski radovi zaslužuju da budu ocenjeni najboljom ocenom, ja ću uz saglasnost svojih učenika da iste obljavljujem na svom blogu.

Podeliću kratko uputstvo_za_maturski_rad_ o izradi maturskih radova. (Preuzeto sa

http://www.s-markovic.edu.rs/sites/…/uputstvo_za_maturski_rad.doc).

Šablon za izradu maturskog rada-

Šablon_za_maturski_rad