Sat programiranja

Sat programiranja 2019/20

U okviru međunarodnog projekta „Sat programiranja“ koji promoviše računarske nauke (od samog starta je podržan od kompanije Majkrosoft), nastavnici članova Aktiva informatičara  Srednje škole „Nikola Tesla“, Leposavić, organizovali su svoje aktivnosti.poster

Danas, 21/12/2019.god. održan je ogledni čas na kome učenici treće godine obrazovnog profila ekonomija su predstavili svoje radove, apel postere,  na temu „Borba protiv nasilja“. Posteri su  urađeni korišćenjem veb 2.0 alata Kanva. Prezentujići javno svoje radove učenici su pokrenuli kampanju „Zaustavimo nasilje“. Idejau o preventivnom delavanju protiv sve vrste nasilja je podržana od nastavnika, Tima za vršnjačko nasilje, direktora, ali i od učenika.

Video koji predstavlja radove učenika E31

Сценари часа

Delić atmosfere sa oglednog časa koji je bio multimedijalni i interaktivni, a glavni akteri su bili pored učenika E31 i učenici G11

 

Sat programiranja 2017/18

Učenici obrazovnog profila  ekonomija u svom dosadašnjem obrazovanju nisu se sretali sa programiranjem. „Sat programiranja“ je uvek prilika da se pokaže svima kako programirati nije teško! Dovoqno je samo da se razmušlja programerski  i još po nešto….

Učenici smera elektrotehničar računari znaju još po nešto i svoje znanj su podelili sa svojim drugovima.

Na oglednom času su naučili nešto novo i učenici ekonomoji i elektrotehnike, a uživali su dok su radili.

 

Najava dogadjaja: Ekonomski razmišljaj programerski rešavaj

Zadaci: Najava „Sat programiranja“

Scenario časa: Scenario časa

Prezentacija: O cenama

Evalucioni upitnik: link za upit

Zadatak 1. (Rešenje)

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
/*deklaracija ulaynih velicina*/
char niz1[]=“Ananas“;
char niz2[]=“Grepfrut“;
char niz3[]=“Pomorandja“;
float proizvodnja1[5];
float proizvodnja2[5];
float p0[5], ip[5];
float p1[5];
/*Unos konkretnih vrednosti ya ulayne veli;ine*/
for(int i=0;i<3;i++)
{
cout<<„U 2010. godini proizvedeno u milionima litrima „;
cin>>proizvodnja1[i];
cout<<„U 2012. godini proizvedeno u milionima litrima je „;
cin>>proizvodnja2[i];
cout<<„U 2010. godini cena po litru u evrima je „;
cin>>p0[i];
cout<<„U 2012. godini cena po litru u evrima je „;
cin>>p1[i];
ip[i]=(p1[i]/p0[i])*100;

}
cout<<„“<<endl;

cout<<“ Proizvodnja za „<<niz1<<„, „<<niz2<<„, „<<niz3<<“ za 2010i 2012 je“<<endl;
cout<<„“<<endl;
cout<<„“<<endl;

for (int i=0;i<3;i++)
{
cout<<“ „<<proizvodnja1[i]<<“ „<<proizvodnja2[i]<< “ „<<endl;

}
cout<<„Cena za „<<niz1<<„, „<<niz2<<„, „<<niz3<<“ za 2010i 2012 je“<<endl;
cout<<„“<<endl;
cout<<„“<<endl;

for (int i=0;i<3;i++)
{
cout<<“ „<<p0[i]<<“ „<<p1[i]<<“ „<<endl;

}
cout<<„“<<endl;
cout<<„“<<endl;
cout<<“ individualni indeks cena je za „<<niz1<<„, „<<niz2<<„, „<<niz3<<endl;
cout<<„“<<endl;
cout<<„“<<endl;

for (int i=0;i<3;i++)
{
cout<<“ „<<ip[i]<<endl;

}

system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;