G41

Acess-priprema za praktikum

Beze podataka koje treba da se kreiraju pored osnovnih, matičnih, objekata, tabele, treba da sadrže i upite, forme, komandne tabele. izveštaje, makroe… U određenom tenutku učenici kreiraju samo objekte koje prate nastavni plan. Za zakazani praktikum je potrebni kreirai tabele, podesiti osobine tabela i uneti podatke. Postavljanje relacija pomoću LukapVizar je bod sa zvezdicom. Pored teksta zadatka, postavljeni su i fajlovi ( tipa txt i xlsx) koje se koriste za uvoz podataka.

Zadatak 1, clan, izdavac, knjiga, pozajmica

Zadatak 2, kandidat, predmet, prijemni, skola

zadatak-3, isporuka, kupac, prevoznik, proizvod, proizvod_u_isporuci

Zadatak 4, Studijski program

Zadatak 5

Zadatak 6