Primeri koji jačaju problem solving veštinu

Задатак 1. Број људи.

Колико људи је присуствовало митингу?

Задатак 2. Паковање бомбона.

Који од предложених начина паковања бомбона је најефтинији?  (Погледајте видео, https://www.101qs.com/3038)